Dominik Lenkei začal pracovať v spoločnosti Delta-Truck keď mal iba 22 rokov. Postupne sa vypracoval a dnes zastáva pozíciu obchodného manažéra spoločnosti. Porozprávali sme sa s ním o výhodách, ktoré klientom prináša dcérska spoločnosť Viarent, poskytujúca prenájom nákladných vozidiel.