Prečo je výhodné prenajať?

Plánovateľné náklady

Cena prepravy je vopred plánovateľná a okrem nájomného nie sú žiadne dodatočné náklady (napr. servis, dane, poistenie, atď.). Naše vozidlá môžu byť uvedené do prevádzky po úhrade už jedného mesačného nájomného.

Okamžité náhradné vozidlo

Nemôžete si dovoliť, aby vaše vozidlo ostalo nepojazdné, preto v prípade poruchy opravu vykonáme čo najskôr, alebo poskytneme náhradné vozidlo.

Výborný technický a estetický stav

Naše vozidlá sú v dôsledku pravidelnej údržby vo vynikajúcom technickom a estetickom stave, čo určite zanechá dobrý dojem aj na vašich klientov.

Hospodárna prevádzka vozidla

Naše vozidlá sú vybavené moderným informačným systémom, ktorý vám umožní neustále kontrolovať vozidlo a vodiča. Pomocou tohto zariadenia sa dá dosiahnuť vysoká úroveň úspory paliva.

Vybavíme administratívu

Peniaze a čas môžete ušetriť aj tým, že sa nemusíte zaoberať administratívnymi záležitosťami. Všetko vybavíme za vás. Či sa jedná o poistenie, špz, dane alebo technické záležitosti.

Flexibilita

Vďaka konštrukcii nájmu sa dokážete prispôsobiť každej úlohe, čím sa zvýši vaša konkurencieschopnosť. Napríklad pri zmene dopravnej úlohy vám podľa možností vymeníme vozidlo.

Súlad s predpismi

Zákonné predpisy sa stále sprísňujú a vy potrebujete také vozidlo, ktoré vždy dokonale spĺňa všetky požiadavky.

Individuálny vzhľad

Kladiete veľký dôraz na image spoločnosti? Pri dlhodobom prenájme našich vozidiel, si ich môžete polepiť vlastnou grafikou, logom.