Doručovanie zásielok v rámci online predaja spôsobilo boom na trhu prenájmu úžitkových vozidiel

Publikovaný :

V čase ekonomickej neistoty, ktorá je následkom koronavírusovej krízy, sa väčšina hráčov na trhu snaží odložiť všetky investície, ale aj v tejto situácii je potrebné doručiť tovar z bodu A do bodu B – takto sa v rozhovore pre portál Portfolio vyjadril Péter Stefkó, zakladateľ spoločnosti Viarent Kft., lídra na trhu prenájmu úžitkových  vozidiel, a konateľ spoločnosti Delta-Truck Kft., ktorá má rozhodujúce postavenie aj na trhu predaja nákladných vozidiel. S vedúcim skupiny spoločností, ktorá tento rok oslávi 30 rokov, sme sa rozprávali o zvýšenom dopyte po malých nákladných automobiloch v dôsledku zvýšenia objemov online predaja, o elektrických kamiónoch, o vstupe na burzu a o plánoch na medzinárodnú expanziu spoločnosti.

Spoločnosť Delta-Truck sa zaoberá predajom úžitkových vozidiel. Spoločnosť Viarent Kft., ktorá tiež patrí do tejto skupiny podnikov, sa zaoberá prenájmom. Ako ovplyvnila koronavírusová kríza tieto dva sektory?

„Koronavírusová kríza“ je podobná kríze v rokoch 2008 – 2009, ale nie je natoľko drastická, pretože vtedy nám život sťažovali aj úvery v švajčiarskych frankoch. Keď pred rokom vypukla kríza a v Taliansku sa zastavila kamiónová preprava, vtedy mnohí veľmi zneisteli.

Stalo sa, že nám vrátili prenajaté nákladné vozidlá alebo neprevzali objednané nové vozidlá, ale približne po mesiaci a pol sa tento trend obrátil: zákazníci si znovu začali prenajímať vozidlá so zmluvami na niekoľko mesiacov, pol roka.

Len málo našich partnerov mohlo podpísať dlhodobé zmluvy, väčšina z nich sa neodvážila zaviazať sa na niekoľko rokov ako v minulosti. Pre nich sme vytvorili individuálne schémy prenájmu, keďže objednávky na prepravu boli, výroba fungovala a tovar bolo potrebné prepraviť.

Ďalšou pozoruhodnosťou v sektore malých nákladných vozidiel bol neuveriteľný nárast dopytu vyvolaný internetovým obchodom.

V SÚČASNOSTI KAŽDÝ MESIAC PRIDÁME DO NÁŠHO VOZOVÉHO PARKU 30 NOVÝCH DODÁVOK. INTERNETOVÝ OBCHOD PREKVITÁ A NA ROZVOZ SÚ POTREBNÉ MALÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ.

Praktickým riešením tohto rýchleho nárastu je prenájom, zákazníci sa nemusia dlhodobo zaviazať, podpisujú zmluvy na jeden až dva roky. Nárast dosiahol takú mieru, že ľudia nemajú čas chodiť do predajní rokovať a podpisovať lízingové zmluvy. Obrátia sa na spoločnosť Viarent a vozidlo si prenajmú.

Péter Stefkó, zakladateľ a konateľ spoločností Delta-Truck Kft. a Viarent Kft. foto: Ákos Stiller

Takže sa dá povedať, že predaj klesol, ale podnikanie v oblasti prenájmu nikdy nebolo také populárne ako v minulom roku, čo vyvážilo pokles tržieb z predaja.

Dá sa teda konštatovať, že spojenie predaja so segmentom prenájmu bolo šťastným rozhodnutím. Vyplynulo zo skúsenosti z krízy v roku 2008 alebo ste sa už predtým vedome usilovali o takéto riadenie rizík?

Keď sme s podnikom začínali na začiatku 90. rokov, obchodovali sme s jazdenými nákladnými vozidlami, ktoré sme dovážali zo západnej Európy a predávali sme ich v Maďarsku. Novými nákladnými vozidlami sme sa začali zaoberať takmer po 20 rokoch, po uzavretí zmluvy so spoločnosťou Renault Truck, keď zreorganizovala svoju európsku sieť a zrušila predajnú sieť zloženú zo súkromných spoločností. Po niekoľkoročnej pauze sme podpísali zmluvu so spoločnosťou Ford Trucks ako importér pre maďarský a slovenský trh.

Od zahájenia činnosti Delta-Truck distribuujeme niekoľko európskych značiek návesov, ako sú KÖGEL, BENALU alebo MEGA. Naša ponuka je široká, od štandardných plachtových návesov cez vyklápacie prívesy, chladiarenské vozidlá, ťahače návesov až po smetiarske autá. Medzitým sme rozbehli aj služby v oblasti prenájmu, ktoré poskytuje spoločnosť Viarent Kft. s vlastným vozovým parkom zloženým z takmer 2 000 úžitkových a nákladných vozidiel. Tento počet je významný nielen v Maďarsku, ale aj v strednej Európe.

Ale aby som odpovedal na otázku: po presiahnutí určitej hranice bolo potrebné popri predaji vybudovať aj služby v oblasti prenájmu, aby sme boli schopní vyhovieť požiadavkám trhu.

Ktorá oblasť podnikania je v rámci skupiny dominantnejšia a vidíte v nej väčší potenciál?

Žiadnu z oblastí neuprednostňujeme, veríme, že medzi našimi aktivitami existuje synergia a neustále ich rozvíjame. V Európe začal prenájom nákladných vozidiel napredovať v posledných 20 rokoch, ale myslím si, že ani v tejto oblasti nezaostávame za konkurenčnými západnými firmami. V prenájme je väčšia pridaná hodnota ako v jednoduchom predaji. Nákladné vozidlo môžeme používať aj 8 až 10 rokov, pričom počas tohto obdobia môže mať 10 až 20 nájomcov. V tomto období zabezpečujeme servis, kontroly a poistenie vozidiel my.

Význam prenájmu vozidiel rastie hlavne preto, že zákazník nemusí podpísať lízingovú alebo úverovú zmluvu na 5 rokov, ale uzavrie s nami krátkodobú alebo dlhodobú nájomnú zmluvu, ktorú možno pružne prispôsobiť jeho potrebám. Takáto zmluva znamená nižšie náklady pre nájomcu, dokonca úsporu pracovných síl, pretože nepotrebuje zamestnávať správcu vozidiel, predajcu ojazdených vozidiel, prípadne koordinátora vozového parku – väčšinu týchto úloh zabezpečí Viarent.

Dlhodobá obchodná stratégia je dôležitá, ale je ju často potrebné, rovnako ako v tomto prípade, prispôsobovať situácii. Vedenie podniku v súčasnosti nemusí bezpodmienečne znamenať, že vieme, aké vozidlá budeme používať o päť rokov.

SME KATALYZÁTOROM MEDZI VÝROBCAMI NÁKLADNÝCH VOZIDIEL A KONEČNÝMI UŽÍVATEĽMI.

Vždy sa usilujeme zákazníkom poskytnúť služby, ktoré pre svoju prácu najviac potrebujú. Nateraz je najflexibilnejším riešením nájomná zmluva.

Túto skutočnosť potvrdzujú aj čísla: Výnosy skupiny v roku 2020 boli takmer 20 miliárd forintov (cca 55 mil. €) , ktoré pochádzali zhruba rovnako z dvoch hlavných pilierov obchodu, z prenájmu a predaja, resp. z poskytovania súvisiacich služieb. V prípade spoločnosti Delta-Truck sme s minuloročným poklesom o 10 % spokojní. Tento trh zaznamenal badateľný pokles v celej Európe, segment prenájmu vozidiel však zaznamenal nárast o 20 %.

V akej miere posilnil online obchod trh s prenájmom vozidiel, prípadne aká veľká reorganizácia je potrebná na čo najefektívnejšiu reakciu  na takýto dopyt?

V roku 2020 sme kúpili a zaradili do nášho vozového parku na prenájom viac ako 300 malých nákladných vozidiel. Vyžaduje si to seriózny vývoj produktov a úsilie, je potrebné zvládnuť značný nápor. Minulý rok sme vo všetkých kategóriách celkovo kúpili 500 nákladných vozidiel a aj tento rok ich plánujeme kúpiť minimálne toľko. Na takýto vývoj dokážeme reagovať veľmi rýchlo, ale zároveň sa musíme správať opatrne ako banka: svojich nájomcov si vyberáme, skúmame ich minulosť, hospodársku činnosť, vždy existuje určitá brzda v objeme nášho nákupu. Aj keď zatiaľ nevidím náznaky, že by tento trend mal zoslabnúť (tento trh je v celej Európe natoľko veľký, že nie je problém predať niekoľko sto alebo tisíc vozidiel), opatrnosť nie je na škodu.

Trh s osobnými automobilmi prechádza vďaka elektrickému pohonu veľkou transformáciou a v správach často počúvame o elektrických kamiónoch. Aký je po nich dopyt? Možno konštatovať, že tento trend sa rozšíril aj na trh s nákladnými vozidlami, alebo tu tento proces prebieha pomalšie?

Niečo sa už začalo, ale elektrické nákladné vozidlá sa celkovo etablujú oveľa pomalšie. Aj my vlastníme malé elektrické nákladné vozidlo, kúpili sme ho v podstate na testovanie trhu. Pritom doručovanie zásielok je práve tou oblasťou, kde sa e-mobilita objaví najskôr, hneď, ako sa optimalizuje pomer ceny a prejdenej vzdialenosti, respektíve bude užitočná v úzkych uliciach mestských centier, kde povolenie vjazdu je už teraz veľkým problémom. Každý výrobca má vyvinuté elektrické riešenie už aj pre segment stredne veľkých vozidiel, existujú už aj elektrické smetiarske autá.

Myslím si, že napredovanie je rýchlejšie v segmente osobných automobilov, pretože ľudia rozmýšľajú ekologickejšie a zároveň sú aj emocionálnejší. Je to nový trend. Pomaly si môžeme dovoliť, aby v každej piatej rodine bolo jedno elektrické vozidlo.

Nákladné vozidlo je však racionálnou záležitosťou. V prvom rade tu ide o čísla a dojazd elektrických vozidiel je ešte stále malý a ich cena vysoká. Ale som presvedčený o tom, že vďaka technickému rozvoju sa na cestách budú vo zvýšenej miere objavovať aj elektrické nákladné vozidlá.

Uviedli ste, že ste prítomní na Slovensku. V ktorých ďalších krajinách sa plánujete ešte etablovať a ako by ste chceli financovať túto expanziu? Pred časom sa hovorilo aj o možnosti vstupu na burzu.

Myslím si, že sa tomu neubránime a skôr alebo neskôr sa na burze objavíme. Ak v rámci zahraničných akvizícií natrafíme na projekt na zelenej lúke alebo možnosť odkúpenia spoločnosti, do ktorých sa oplatí investovať, môžu sa stať ďalším praktickým krokom v našom medzinárodnom rozvoji.

Uvažujeme o troch scenároch: založenie alebo odkúpenie spoločnosti alebo franchising. Nie je vylúčená ani kombinácia týchto možností. Teraz sme sa vydali touto cestou, na Slovensku máme vlastnú firmu, v Srbsku sme prítomní prostredníctvom franchisingového partnera. Rokujeme v Rakúsku, Česku, Rumunsku, ale troch franchisingových partnerov máme už aj v Maďarsku, v piatich župných mestách.

Západná Európa v oblasti prenájmu nákladných vozidiel nemá pred nami až taký veľký náskok, napriek tomu uvažujeme v prvom rade na regionálnej úrovni, pretože možnosť presunu vozidiel medzi štátmi alebo pobočkami je veľmi dôležitým prvkom operatívnej súčinnosti. Toto je kľúčový aspekt, pretože s našimi zahraničnými partnermi sa usilujeme o to, aby vozový park bol vo veľkej miere spoločný: ak je v Bratislave dopyt po vozidle, ktoré tam nie je k dispozícii, tak najprv preveríme jeho dostupnosť u nás, a nakupujeme len vtedy, ak potrebné vozidlo nemáme. Je oveľa efektívnejšie, keď sa správa vozového parku, nákup a manažment procesov nachádzajú pod jednou strechou.

Hlavným cieľovým trhom sú síce prepravcovia, výrobné a obchodné spoločnosti, ale pokiaľ viem, potenciál vidíte aj v maloobchodnom trhu.

Túto oblasť podnikania sme spustili vlani v auguste a veľmi pekne sa rozvíja. To, čo sme sa naučili od zákazníkov v oblasti B2B, teraz zdokonaľujeme na maloobchodnom trhu. Túto službu poskytujeme každému franchisingovému partnerovi, ale na národnej úrovni by sme sa chceli etablovať v každom regióne. Chceme sa stať univerzálnym poskytovateľom služieb na vybraných trhoch, ktorý pokryje celý dopyt počnúc malými nákladnými vozidlami pre maloobchod, cez požiadavky výrobcov a obchodníkov na prepravu tovarov, až po požiadavky prepravcov.

Zdieľanie

TRUCK NEWS

Stabilné zázemie pre rozvoj

Kvôli čoraz výraznejšej medzinárodnej expanzii spoločností Delta-Truck Kft. a Viarent Kft. sa v záujme efektívnejšieho fungovania stala nevyhnutnou optimalizácia, štandardizácia a modernizácia obchodných procesov tejto skupiny firiem. Preto sa tieto dve spoločnosti dohodli so spoločnosťou…

Nenechajte si ujsť naše najlepšie ponuky

Prihláste sa na odber nášho newslettra a budeme vás informovať o našich akciách a novinkách.

Prejdite na prihlásenie na odber