ZAŽEŇTE STRACH Z PORUCHY VOZIDLA!

Na súčasnom ostro konkurenčnom trhu s dodávkami práve včas (just-in-time) a vysokými pokutami za meškanie sú neočakávané prestoje jedným z najväčších nepriateľov dopravcov, napríklad v dôsledku technickej poruchy. Odborníci spoločnosti Volvo Trucks zozbierali osem najčastejších príčin vzniku technických porúch a zistili, čo môžu prevádzkovatelia urobiť, aby sa im vyhli.

Publikovaný :


Samozrejme nie je možné vyhnúť sa všetkým technickým poruchám, pretože všetky časti vozidiel sa opotrebúvajú, unavia, korodujú alebo starnú, môžu sa poškodiť počas jazdy a okrem toho sa môžu vyskytnúť skryté chyby materiálu počas výroby. Prostredníctvom mnohých preventívnych kontrol a činností údržby je však možné výrazne znížiť riziko vzniku neočakávaných technických porúch. Najpodstatnejším opatrením je dôkladná každodenná kontrola zo strany vodiča, pre ktorú teraz aplikácie pre smartfóny ponúkajú kontrolné zoznamy ako pomôcku pre vodičov. Okrem toho sa odporúča dodržiavať pravidelné servisné intervaly vozidla. Ide samozrejme len o všeobecné rady. Nižšie však uvádzame osem najčastejších porúch, ktoré spoločnosť Volvo Trucks zistila a spôsob, ako im predchádzať.

1. Vybitie batérie

Najčastejšou príčinou porúch nákladných vozidiel je porucha batérie. Rôzne systémy v moderných nákladných autách majú pomerne vysoký odber prúdu, ktorý môže vyčerpať batériu, najmä ak nie je v dobrom stave. Preto sa odporúča udržiavať zásobník energie stále čistý a nabitý, so špeciálnym ohľadom na elektrické prípojky, ktoré možno zbaviť hrdze použitím antikorózneho spreja.

2. Zadrhávajúce alebo opotrebované brzdy

Brzdy sú zariadenia vystavené zvýšenému opotrebovaniu a zaseknuté alebo zadrhávajúce brzdy si veľmi často vyžadujú zásah pomoci cestnej asistenčnej služby. Tomu sa dá predísť pravidelnými preventívnymi kontrolami brzdového zariadenia.

3. Štartér s chybným kontaktom

Na treťom mieste v zozname porúch sú problémy so štartérom, ktoré bránia naštartovaniu motora. Tieto sú často spôsobené uvoľnenými alebo zle udržiavanými, skorodovanými elektrickými spojmi. Preto sa oplatí pravidelne kontrolovať a v prípade potreby očistiť spoje štartéra pomocou antikorózneho spreja alebo kontaktného maziva.

4. Poškodenia pneumatík

Štvrtou najčastejšou príčinou sú rôzne druhy poškodenia pneumatík, najmä defekty (prasknutie pneumatiky). Často sa im dá predísť každodennou vizuálnou kontrolou pneumatík, pri ktorej sa sleduje abnormálne opotrebovanie a poškodenie behúňa a bočnice. Odporúča sa tiež pravidelne kontrolovať tlak v pneumatikách, dokonca každý týždeň pomocou tlakomeru a v prípade potreby ho upraviť na správnu hodnotu.

5. Úniky oleja

Úniky oleja tiež často vedú k neočakávaným odstávkam. Najčastejšie ide o netesnosti hadíc a potrubí hydraulického posilňovača riadenia a chladiaceho systému motora, ktoré sú väčšinou spôsobené opotrebovaním a starnutím. Preto sa oplatí venovať pozornosť aj varovným príznakom výskytu olejových stôp pod vozidlom a zistiť ich zdroj.

6. Poruchy spojky

Na šiestom mieste na zozname najčastejších problémov sú problémy so spojkou. Môžu byť spôsobené viacerými príčinami, od opotrebovaných spojkových kotúčov až po netesné pneumatické hadice. Najlepším spôsobom, ako predísť takýmto poruchám, je dodržiavanie intervalov plánovaných servisných prehliadok. Ak sa automatická prevodovka v manuálnom režime používa nesprávne, môže byť opodstatnené aj doplnkové školenie vodiča.

7. Zanesené filtre

Ak sa filtre, ako napríklad palivové filtre a odlučovače vody, nevymieňajú v požadovaných intervaloch, môžu sa upchať, čo môže viesť k veľmi nákladným prestojom. V prípade potreby môže byť nutné upraviť servisné intervaly podľa prevádzkových podmienok po konzultácii s poskytovateľom servisu.

8. Poškodenia vzduchových mechov pruženia

Časom sa vo vzduchových mechoch pruženia vytvoria trhliny, ktoré v prípade prasknutia vedú k náhlej strate vzduchu a tým k technickej poruche vozidla. Preto sa odporúča pravidelná kontrola stavu gumových mechov, samozrejme po dôkladnom vyčistení.
Jedným z hlavných ponaučení z tohto všetkého je, že sa oplatí venovať pozornosť pravidelnej kontrole stavu vozidla a dodržiavať predpísané servisné intervaly. Pretože medzi plánovanou a neočakávanou odstávkou je významný rozdiel, a to z hľadiska času aj nákladov.

Zdieľanie

TRUCK NEWS

Stabilné zázemie pre rozvoj

Kvôli čoraz výraznejšej medzinárodnej expanzii spoločností Delta-Truck Kft. a Viarent Kft. sa v záujme efektívnejšieho fungovania stala nevyhnutnou optimalizácia, štandardizácia a modernizácia obchodných procesov tejto skupiny firiem. Preto sa tieto dve spoločnosti dohodli so spoločnosťou…

Nenechajte si ujsť naše najlepšie ponuky

Prihláste sa na odber nášho newslettra a budeme vás informovať o našich akciách a novinkách.

Prejdite na prihlásenie na odber